Wie zijn wij?

Print-vriendelijke versieVerzenden naar vriend(en)


Initiatiefnemer van de Torekes

Samenlevingsopbouw Gent

Samenlevingsopbouw Gent bestrijdt sociale achterstelling, armoede en uitsluiting. De organisatie komt op voor een samenleving waarin mensen samen vorm kunnen geven aan hun leefomgeving. Met de bewoners wordt gebouwd aan een samenleving die solidair, democratisch en intercultureel is.

www.samenlevingsopbouwgent.be
 

Met de medewerking van:

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid, meer bepaal de minister voor Sociale economie steunt de Torekes. Met dit project wordt de werking van en mogelijkheden voor complementaire munten als een beleidsinstrument onderzocht.

http://www.vlaanderen.be

Stad Gent

De Stad Gent trekt de kaart van duurzaamheid. Met haar medewerking in dit project zet de Stad Gent in op de uitbouw van een leefbare samenleving op lange termijn, met oog voor actieve participatie van bewoners, alternatieve vormen van beloning en stimulansen voor duurzaam gedrag en beleid.

www.gent.be

Fairfin

Fairfin stimuleert innovatie met complementaire munten. Complementaire munten kunnen zaken waarderen waarvoor het courante geld blind blijft. De organisatie gelooft dat munten die we zelf introduceren en die we parallel gebruiken met de euro, de stabiliteit van de economie vergroten. Muntuit wordt ondersteund door de Vlaamse Minister van Sociale Economie Freya Van Den Bossche voor de organisatie van twee proefprojecten, één rond buurtzorg en één rond onderling leren.

www.fairfin.be

En concrete ondersteuning van:

Alle organisaties, handelaars en bedrijven die Torekes aannemen, ondersteunen de munt.